Mahtra Talurahvamuuseumi nõukogu 2011-2013
Nõukogu liikmed:

Marju Reismaa           Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna nõunik

Karen Klandorf          Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor

Aare Heinvee             Riigikogu liige 

Sirje Endre                 kirjastaja, Eesti Muuseuminõukogu liige

Margus Jaanson          Juuru vallavanem, nõukogu esimees.

Tõnis Liibek               Eesti Ajaloomuuseumi teadusdirektor

Aili Normak               Juuru Vallavalitsuse arendus- ja kultuurispetsialist
MAHTRA TALURAHVAMUUSEUMI NÕUKOGU KOOSSEISU KINNITAMINE
Kultuuriministri 27. jaanuari 2011. a käskkiri nr 41
Mahtra Talurahvamuuseumi nõukogu 2011-2013