Mahtra Talurahvamuuseumi ajaloost

1948 - Mahtra sõjast möödus 90 aastat. Juuru Mittetäielikus Keskkoolis avati muuseuminurk. Juuru rahvamajja seati üles temaatiline näitus.

1958 - Mahtra sõjast möödus 100 aastat. Juuru uues kultuurimajas avati muuseumituba.

2. veebruar 1967 - Viis meest leppisid endise Juuru valla vaestemaja trepil kokku, et sinna asutatakse muuseum. Need mehed olid tollane Rapla Rajooni Täitevkomitee aseesimees Erich Kaukver, Ajaloomuuseumi direktor Peet Sillaots ja Vilde muuseumi direktor Elem Treier ning kohalikud kodu-uurijad Ants Kruusimägi ja Mart Tapupere. Hoone kujundas arhitekt Tiit Hansen, kirjanik Anton Hansen Tammsaare sugulane. Ekspositsiooni koostamise võttis vedada Elem Treier, teda abistasid Ants Kruusimägi ja 1969. aasta 1. augustist direktorina tööle võetud Elmot Abel.

6. juuli 1970 - Muuseum avati. Tollane kultuuriminister Albert Laus lõikas pidulikult läbi lindi ja palus esimesed külastajad uude muuseumisse. Sellega oli tollane Rapla rajoon saanud esimese riikliku muuseumi.

2013 - Riikliku maakonnamuuseumina tegutsenud Mahtra Talurahvamuuseum koos Atla-Eeru rehielamu-kõrtsi, muuseumi hoidlatega mitmes hoones ja Juuru mõisaga liideti SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid koosseisu.

Pikemalt vt:

Paidla, Arvi. Mahtra Muuseum 25. Rapla 1995.

Mahtra Talurahvamuuseum 50. Mahtra Talurahvamuuseumi Toimetised VII. Juuru 2021. Väljaandja: SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid

http://www.mahtramuuseum.ee/Muuseumi_toimetised_3.htmMahtra Talurahvamuuseumi ajaloost