Kultuurilooline loengusari Mahtra Talurahvamuuseumis


8. märtsil 2010 esines Mahtra Talurahvamuuseumis Eesti Vabaõhumuuseumi teadur Hanno Talving, kes analüüsis oma ettekandes "1930. aastate teise poole rahvuslikud massikampaaniad" suuraktsioone, mis kujundasid olulisel määral Eesti rahvuslikku identiteeti.

Käsitluse all olid nimede eestistamise kampaania, uue hümni loomislugu, üleriiklik võidupüha tähistamine, kodukaunistamise ning Eesti lipu kampaaniad, samuti teised riikliku propagandapoliitika aktsioonid, millest on kujunenud oluline osa Eesti 20. sajandi rahvuslikust eneseteadvusest.

Alates 2009. aastast toimub Mahtra Talurahvamuuseumis üritus "Kultuurilooline loengusari", mis keskendub Eesti kultuuri ja ajaloo seiskohalt oluliste teemade avamisele ja erinevate käsitluste tutvustamisele. Kuulama on oodatud kõik huvilised, kes sooviksid täiendada oma teadmisi eesti kultuuriloo alal.

Hanno Talving